بازی اعتیاداور Boost 2 v1.0.1 

امروز یکی از معروف ترین بازیهای ایفون و البته اندرووید را برایتان در اندروییدکده گذاشته ایم.

بوست به واقع یک بازی عجیب است که در دنیای ۳بعدی در جریان است!

تونلی که با سرعت در آن حرکت می کنید و باید سعی کنید که به موانع پیش رو برخورد نکنید.

همینطور در مراحل بالاتر تعداد موانع بیشتر، سرعت شما بیشتر و بازی سخت تر می شود.

این بازی از جذابیت و گیم پلی اعتیاد آوری برخوردار است.