والپیپر Season Zen هر آنچه را که شما از طبیعت می خواهید را در اختیارتان قرار می دهد، تصویر زمینه دارای تصاویر فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان است. والپیپر تعدادی تصاویر زیبا مرتبط با ویژگی هر فصل در درون خود گنجانده است. تصاویر و ویژگی های ارائه شده توسط برنامه به صورت سه بعدی طراحی شده اند. شما می توانید بخش هایی چون: نیمکت، روانه، گل و چندین ترکیب دیگر را سفارشی سازی کنید. این نسخه از گوشی و تبلت های دارای پردازنده تگرا پشتیبانی می کند.