وارد دنیایی زیبا و رنگارنگ شوید و به عنوان Rolo به بازی بپردازید. کنترل بازی بسیار ساده و جذاب می باشد و با چرخش دستگاه امکان پذیر می باشد. بازی توانسته است نامزد دریافت چند جایزه شود.

این بازی شامل:

– هزاران چند ضلعی مختلف و رنگارنگ

– جهان رنگارنگ و زیبا

– کنترل بسیار ساده و جذاب

– محیط های تخریب پذیر شامل:

غار، هرم، و جنگل در داخل یک درخت

– دستاوردهای بسیار

پیشنهاد می کنیم به هیچ وجه این بازی را از دست ندهید!