DIVE -The Mystery Of Abyss یک بازی فوق العاده زیبای جهان آزاد می باشد که برای اندروید منتشر شده است. با زیردریایی که در اختیار دارید به اعماق دریاها سفر کنید و ماجراجویی خود را آغاز نمایید. در اینجا همه چیز تحت کنترل شما نیست، با اینکه زیر دریا بسیار زیبا و دلنشین است اما خطرات بسیاری در انتظار شما است! هدف شما در این بازی پیدا کردن گنجی است که از مدت ها پیش در زیر دریا پنهان شده است، اما موجودات وحشی بسیاری از آنها مواظبت می کنند. در این بازی شما در نقش یک کاوشگر اقیانوس می باشید که سعی در پیدا کردن گنجینه بزرگ و مخفی در اعماق اقیانوس ها را دارد. همانگونه که در اعماق اقیانوس پیش می روید وارد یک محیط باستانی باشکوه خواهید شد و این آغاز داستان است!