ساز دف یکی از سازهای قدیمی و بسیار زیبای ایرانی است که هم اکنون نیز طرفداران بسیاری در کشور عزیزمان دارد. این ساز یکی از سازهای کوبه ای به شمار می رود که با انگشت و ضربه می نوازند. اگر مایلید ساز دف را در دستگاه اندرویدی خود داشته باشید و این ساز را بهتر درک کنید و یا می خواهید اطلاعاتی در مورد این ساز به دست آورید و همچنین کمی آموزش زدن دف یاد بگیرید پیشنهاد می کنیم این برنامه را از دست ندهید.

ویژگی های برنامه:

• نواختن دف به صورت ضرب زدن روی صفحه (مانند واقعی).
• نواختن صدای زنجیر داخل دفبا تکان دادن دستگاه (مانند واقعی).
• پخش تم های از پیش آماده.
• ارائه آموزش ها و اطلاعات مفید درباره دف.