مطمئنا برایتان پیش آمده است که می خواهید بعضی از شماره های خاص خود را مخفی کنید و یا شماره هایی را که ذخیره می کنید در برنامه اصلی مدیریت مخاطین نمایش ندهد. برنامه دفترچه تماس مخفی یک برنامه مفید برای مدیریت مخاطبین مخفی می باشد که در آن می توانید شماره های جدیدی را ذخیره نمایید که در برنامه مدیریت مخاطبین اصلی گوشی نشان داده نشود. پیشنهاد می کنیم این برنامه را از دست ندهید. برای دریافت و دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.