نرم افزار Supermoney-Account Expense ویژه مدیریت و حسابداری درآمد و هزینه در تلفن همراه است، با استفاده از نرم افزار می توانید امور مالی شخصی، بانکی، خانوادگی، وام بانکی، اموال، معاملات و هر چیزی که مربوط به کار حسابداری می شود را انجام دهید. برنامه نمودارهایی از وضعیت درآمد، هزینه، دارایی، سود و یا زیان ارائه می دهد که این ویژگی سبب می شود شما به راحتی زتدگی مالی خود را مدیریت کنید.

ویژگی های اصلی نرم افزار:

– محیط ساده و سنتی

– وجود لایحه های مختلف

– ارائه نمودارهای دایره ای