Alien Shooter یک بازی فوق العاده زیبا همراه با مجموعه ای بزرگ از اسلحه ها ، صحنه های اکشن و گرافیک زرق و برق دار می باشد که برای اندروید منتشر شده است. بیگانگان حمله گرده اند! ما تنها یک فرصت داریم. و آن این است که آنها را در منطقه خودشان متوقف کنیم. اجازه ندهید که آن ها فرار کنند. شما آخرین امید ما هستید، در حال حاظر سرنوشت بشریت به شما بستگی دارد.