بهترین برنامه پیش بینی وضعیت آب و هوا

نرم افزار MeteoEarth Premium انقلابی را با گرافیک و رابط بصری خود در گروه های نرم افزارهای پیش بینی آب و هوا ایجاد کرده است که می تواند به صورت دقیق وضعیت آب و هوا را پیش بینی کند. حتی مجریان تلویزیون های جهان هم برای پیش بینی وضع هوا از نرم افزار معرفی شده استفاده می کنند. برنامه برای پیش بینی وضعیت آب و هوا از بهترین ماهواره های هواشناسی بهره می برد، این برنامه تعاملی عجیب و تاثیر گذار از وضعیت آب و هوایی ارائه می کند برای مثال بارش باران یا برف را به صورت مجازی شبیه سازی می کند. برنامه می تواند میزان فشار، بارش، دما، باد، پوشش اری را به صورت سه بعدی و گرافیکی نشان دهد.

ویژگی های اصلی نرم افزار:

– گرافیک سه بعدی و حرکت بسیار زیبا

– محیط کاربری فوق العاده زیبا 

– استفاده از بهترین ماهواره های هواشناسی