به سرمایه داری هوایی ۳ خوش آمدید! AirTycoon 3 یک بازی فوق العاده شبیه سازی مبتنی بر مدیریت شرکت های هوایی می باشد. خطوط هوایی خود را در سراسر جهان با پشتیبانی افراد مهم بسازید و آن را مدیریت کنید. مسافران از سراسر جهان آماده اند تا در خطوط هوایی شما به مسافرت بپردازند.

ویژگی های اصلی بازی:

قابلیت سفارشی سازی

بازی و رقابت با دیگر بازیکنان

تنظیمات مختلف بازی

شامل ۱۲۸ هواپیما و ۴۵۰ فرودگاه

پیشنهاد می کنیم به هیچ وجه این بازی را از دست ندهید.