افکت گذاری روی تصاویر با Pixlr-o-matic v2.1.2

 Updated*

Pixlr-o-matic یک نرم افزار رایگان و در عین حال بسیار قدرتمند در زمینه افکت گذاری روی تصاویر است. این برنامه داشتن صدها افکت و قاب متفاوت به  شما این اجازه را می دهد که هر تغییری که دوست دارید به آسانی روی تصاویرتان اعمال نمایید.

 

افکت گذاری روی تصاویر با Pixlr-o-matic v2.1.2