با برنامه واژه دان انگلیسی دایره لغات انگلیسی خود را افزاش دهید و لغات جدید و کاربردی یاد بگیرید و همچنین شاید کلماتی که در برنامه می بینید را فراموش کرده باشید و با این کار دوباره به خاطر می آورید. ویژگی بسیار خوب برنامه این است که ابتدا لغت را برای شما نمایش داده و معنی آن را نمایش نمیدهد تا اگر آن را بلد هستید به خاطر آورید و سپس با لمس صفحه معنی نمایان شده و شما درست یا غلط بودن حدس خود را چک می کنید. برای دیدن لغت بعدی کافیست گوشی را تکان داده و یا با انگشت به سمت دیگر بکشید. پیشنهاد می کنیم این برنامه را از دست ندهید. برای دریافت و دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.