Weird Trollface match: Odd یکی دیگر از سخت ترین و چالش بر انگیز ترین بازی پازل اعتیاد آور می باشد. ترول ها را ضربه بزنید و اسرار پیچیده بازی را حل کنید. دوستانتان را ترول کنید و عکس العمل آنها را در هر مرحله شکست تماشا کنید! در این بازی پازل وظیفه شما باز کزدن همه رمز و راز ها و حفاظت از ترول ها می باشد پس هوشیار باشید و توجه خود را جلب کنید تا در هر مرحله اشیا پنهان را پیدا کنید.

ویژگی های اصلی بازی:

۲۰ سطح چالش بر انگیز

بازی فکری منطق

شروع آسان اما به تدریج سخت می شود

پیشنهاد می کنیم این بازی را از دست ندهید!