هنگامی که قهرمان بازی از خانه خارج شده و پس از گم کردن مسیر خانه توسط جادوگر طلسم شده است، قادر به بازگشت به خانه نیست و هم اکنون در جنگل با حیوانات زندگی می کند. او برای این که بتواند به خانه برگردد باید از هفت خان رستم عبور کند زیرا او باید برای بی اثر کردن جادو به هفت سر زمین مختلف سفر کند. مراقب خود باشید زیرا پادشاهان هر سر زمین آدمانی فریب کار هستند که برای شما تله های  مختلفی را آماده کرده اند، سعی کنید تله های را یکی پس از دیگری پست سر بگذارید و موجوداتات خطرناک را نیز از بین ببرید. این بازی Pénombre جزو بازی های کلاسیک و هیجانی است و می تواند برای ساعت ها شما را سرگرم کند.

ویژگی های اصلی بازی:

– گرافیک منحصر به فرد

– امکان تنظیم سرعت قدم پسر بچه

– وجود سطوح مختلف

– وجود حیوانات و صحنه های جذاب