جادوگران تلاش می کنند تا Hazewich را تسخیر کنند. اسرار گذشته خطر بسیار بزرگی برای شما می باشند، با این کار شیاطین به شما نزدیک تر خواهند شد. آیا آماده اید تا با نیروهای شر مبارزه کنید و شهر خود یا شاید تمام دنیا را نجات دهید؟ هفت سال است که پدر و مادر شما ناپدید شده اند. برای پیدا کردن آنها نیاز است تا به گذشته سفر کنید و رازهایی را پیدا کنید. شما در شهر خود زندانی شده اید. مردم عجیب، خیابان های خالی و نگاه های ترسناک همگی شما را وحشت زده می کنند.

ویژگی های بازی:

– بیش از ۳۴۰ ماموریت چالش برانگیز

– ۲۶ وسیله ترسناک مختلف برای جستجو

– ۶۱ پاداش مختلف با گذشت مراحل

– هفت مینی گیم مختلف

پیشنهاد می کنیم به هیچ وجه این بازی را از دست ندهید.