برنامه Smart Alarm Clock برای تهیه گزارش هایی از وضعیت و چرخه خواب شما به صورت علمی ساخته شده است. برنامه به این گونه کار می کند که حرکات شما را در وضعیت های مختلف خواب یعنی خواب عمیق، سبک، خواب دراز مدت بررسی می کند. سنسورهای موجود در برنامه بسیار قدرتمند و حرفه ای هستند و حرکات شما را با حرکات عادی در زمان خواب بررسی می کنند و به شما می گویند در خواب چه حالتی را دارید. همچنین از این برنامه می توانید برای ساعت بیدار باش استفاده کنید، یعنی می توانید برنامه را به گونه ای تنظیم کنید تا در زمان دلخواه شما با سبک مورد نظرتان شما را بیدار کند.

ویژگی های اصلی نرم افزار:

– مانیتورینگ کامل چرخه ی فعالیت های شما در خواب

– پیش بینی وضع آب و هوا

– ارائه سوابق خواب