در بازی Another Case Solved به یک کاراگاه معروف تبدیل شوید و به انتهای یک توطئه آب نباتی برسید. در این شهر استفاده تنقلات شیرین غیر قانونی است و همگی در هوس خوردن آب نبات هستند. با جمع آوری سرنخ ها ، ردیابی کردن شاهدان و باز جویی مظنونان به فاش کردن حقیقت مخفی پشت پرده این شهر آب نباتی بپردازید.

برخی ویژگی های بازی:

ایجاد کاراگاه شخصی خود و سفارشی سازی او

ارتباط دادن بین سرنخ ها و پیگیری آیتم های مخفی

نگاه به موارد جزئی در اوقات فراغت

پیشنهاد می کنیم به هیچ وجه این بازی را از دست ندهید!