Musher مسابقه سورتمه سگ ها می باشد که به تازگی برای اندروید منتشر شده است. در این بازی باید نژاد برتر سگ ها را انتخاب کرده و آماده حرکت شوید! کنترل سورتمه خود را بدست گرفته و از گرگ ها و خرگوش ها دوری کنید تا خطری شما را تهدید نکند. در قطب شمال تا می توانید سرعتی حرکت کنید و پستی بلندی ها را پشت سر بگذارید، آیا می توانید به اندازه کافی سریع باشید تا دوستان خود را شکست دهید؟ برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط بازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.