اگر دوست دارید که در منزل و بدون هیچ وسیله ای برای خود یک باشگاه بدنسازی شخصی داشته باشید نرم افزار You Are Your Own Gym می تواند برای شما یک باشگاه تناسب اندام تاسیس کند. تمرینات و حرکات موجود در نرم افزار برگرفته شده از کتاب لورن است. در این برنامه تمریناتی به منظور افزایش قدرت، ظاهری زیبا و تنظیم وزن در نظر گرفته شده است در این نرم افزار ۱۲۰ تمرین مختلف برای کاهش وزن گنجانده شده است و ۳۲۰ تمرین هم برای انجام بدنسازی قسمت های مختلف بدن وجود دارد. با روزانه ۳۰ دقیقه تمرین می توانید اندام دلخواه خود را بدون هیچ هزینه ای متناسب کنید.

ویژگی های اصلی نرم افزار:

– ارائه تمرین های علمی

– آموزش تصویری

– وجود سطوح مختلف بدنسازی