به جای حمل یک کرنومتر برای محاسبه زمان و تایمر می توانید با نصب این نرم افزار Ultimate Stopwatch and Timer گوشی یا تبلت اندرویدی خود را به یک زمان سنج و کرنومتر فوق حرفه ای تبدیل کنید. شما می توانید از این نرم افزار برای ثبت رکوردهای خود استفاده کنید به این صورت که برنامه قادر است زمان های مورد نظر شما را ذخیره کند و شما می توانید با استفاده از جدولی که ارائه می دهد وضعیت رکوردهای خود را مشاهده کنید. همچنین شما می توانید چندین حساب کاربری با نام های مختلف ایجاد کنید اگر معرفی هستید، با این نرم افزار می توانید فعالیت بازیکنان خود را تحت نظر بگیرید.

ویژگی های اصلی نرم افزار:

– وجود ماشین حساب

– کم ترین خطا در محاسبه

– امکان انتخاب زنگ هشدار برای تایمر معکوس