با fring Free Calls, Video & Text  به صورت رایگان پیغام بفرستید، تماس صوتی و تصویری برقرار کنید، تماس های گروهی با دوستان داشته باشید و …این برنامه یکی از بهترین برنامه های برقراری تماس های صوتی و تصویری گروهی می باشد. با دوستان و همکاران خود در هر مکانی که هستید جلسه بگذارید.

ویژگی ها:

پیداکردن دوستان شما به صورت خودکار

امکان چت گروهی با ۴ نفر به صورت هم زمان

امکان ارسال پیام به صورت رایگان

امکان برقراری تماس صوتی و تصویری با افراد در سراسر جهان