در سال ۱۹۳۰، پروفسور بابو معروف در دانشگاه باستان شناسی درس می دهد. او همیشه دوست دارد دانش آموزان کنجکاو و باهوش خود را شگفت زده کند! یکی از دانشجویان او دوروتی است که بسیار کنجکاو و باهوش می باشد. پروفسور تصمیم می گیرد تا با دوروتی به مصر سفر کند و وارد هرم خفرع شود! پس از اینکه آنها وارد هرم می شوند و ماجراجویی خود را آغاز می کنند مورد لعنت آنوبیس قرار گرفته و دچار مشکلات بی نظیری می شوند! به آنها کمک کنید از نفرین آنوبیس رهایی یابند و با تله ها و مومیایی هایی که قصد نابودیشان را دارند مبارزه کنند. آیا آنها می توانند به کمک یکدیگر این طلسم باستانی را باطل کنند؟