در بازی Doc & Dog شما در نقش یک دانشمند دیوانه می باشید که در هر زمان و مکانی هرچیزی را که بخواهد می تواند درست کند، آن هم با کمترین وسایل موجود! این دانشمند راکت پرنده ای ساخته و قصد دارد همراه سگ باوفای خود به جزیره ای دور افتاده و خالی از سکنه سفر کند. این دانشمند قصد دارد اعمال شومی را انجام دهد و با سایر دانشمندان به رقابت بپردازید!

ویژگی های بازی:

– ۴ هواپیمای مختلف

– ۶ تم منحصر به فرد

– ۴۸ آیتم مختلف

– ۶ تقویت کننده

پیشنهاد می کنیم به هیچ وجه این بازی را از دست ندهید!