اندازه گیری ضربان قلب با Instant Heart Rate - Pro v2.5.2

 

با Instant heart rate  می توانید به راحتی ضربان قلب شما را اندازه گیری کند. طرز کار هم این طور هست که شما انگشت اشاره خود را روی دوربین گوشی قرار می دهید (به طوری که فلش را هم بپوشاند) و حداقل ۱۰ ثانیه انگشت خود را به همین حالت نگه دارید. سپس نرم افزار ضربان تقریبی قلب شما را اعلام می کند.

 

 

اندازه گیری ضربان قلب با Instant Heart Rate - Pro v2.5.2

اندازه گیری ضربان قلب با Instant Heart Rate - Pro v2.5.2