بازی جذاب و سرگرم کننده Bull Mouse v1.0

آماده یک گاو بازی حسابی شوید!

با بازی Bull Mouse، به دنیای شگفت انگیز گاو بازها وارد شوید. شما باید گاو وحشی را به دنبال گاو باز معروف رها کنید. هرچقدر بیشتر بتوانید با گاو خود به گاو باز ضربه بزنید امتیاز بیشتری میگیرید.گرافیک مناسب و صداگذاری عالی، این بازی برای مدت زیادی شما را سرگرم خواهد کرد.
بیش از ۵۰ مرحله بازی
بیش از ۲۰ گاوباز مختلف
بیش از ۲۰ نوع لباس مختلف برای گاو!
از ویژگی های دیگر این بازیست!

 

 

بازی جذاب و سرگرم کننده Bull Mouse v1.0

 

بازی جذاب و سرگرم کننده Bull Mouse v1.0