My Budget Book  می تواند تمام هزینه ها و در آمد های شما را مدیریت کند. برنامه مانند یک حسابدار همراه عمل می کند و فقط کافی است شما اطلاعات در آمد و هزینه های خود را وارد آن کنید تا آن با ارائه آمارهای تحلیل و گرافیکی وضعیت دخل و خرجتان را نشان دهد. حتی شما می توانید هزینه های دوره یا بعد را نیز پیش بینی کنید و پس انداز یا موجودی آخر دوره خود را مشاده کنید. در حال حاضر برنامه از ۱۰ زبان زنده دنیا پشتیبانی می کند.

ویژگی های اصلی نرم افزار:

– امکان سفارشی سازی برنامه

– ارائه نمودارهای گرافیکی و دقیق

– قابلیت ایجاد پشتیبان، تا دیگر اطلاعات شما از بین نروند