X Construction یک بازی فوق العاده زیبا و فکری می باشد که بدون شک شما را به چالش خواهد کشید. در این بازی شما باید پل های مقاوم بسازید تا قطار از روی آن ها عبور کند. در هر مرحله از بازی شما باید با استفاده از ابزار هایی که در اختیار دارید پل هایی مقاوم بسازید و برای آزمایش قطار را از روی آن عبور دهید! اگر قطار بدون مشکل از روی پل عبور کند وارد مرحله بعدی خواهید شد. پیشنهاد می کنیم به هیچ وجه این بازی زیبا ار از دست ندهید.