آیا بازی سقوط فرد را به یاد دارید؟ Running Fred ادامه بازی سقوط فرد می باشد! در این بازی سوم شخص شما باید کنترل قهرمان دوست داشتنی بازی یعنی فرد را بر عهده بگیرید. در این بازی فرد گاهی حرکات مضحک در می آورد گاهی هم بسیار خشمگین و غیرقابل کنترل می شود!

پیشنهاد می کنیم به هیچ وجه این بازی بی نظیر را از دست ندهید!

نسخه مود شده بازی