Basketball Shots 3D 1.9.1 پرتاب توپ بسکتبال سه بعدی

 

 

Basketball Shots 3D هم مانند چند بازی اخیرا که در سایت قرار گرفت از سبک پرتاب توپ به وسیله انگشت! استفاده میکند. این نوع بازی ها که چند وقتی است علاقه مندان مخصوص به خود را پیدا کرده جذابیت زیادی دارد. این بازی که از نوع بسکتبالی آن است شما باید برای بدست آوردن امتیازات بیشتر توپ را به سمت سبد پرتاب کنید. بازی از گرافیک مناسب برخوردار است و مطمئن باشید که ساعت ها شما را سرگرم خواهد کرد.