در جهانی که زامبی ها در آن تاخت تاز می کنند چه خواهید کرد؟

زامبی ها همه جا را اشغال کرده اند، دیگر کمتر انسان زنده ای یافت می شود. فقط شما جان سالم به در برده اید، اما برای چه مدت؟ هوشیار باشید، دیگر هیچ جا امن نیست! تنها راه زنده ماندن کشتن زامبی ها می باشد. اگر در این راه شکست بخورید آن ها مغز شما را خواهند خورد! یک شب تاریک فرا می رسد. زامبی ها در حال نزدیک شدن به شما هستند، تمامی جهات را کنترل کرده و تا می توانید زامبی ها را بکشید قبل از اینکه شما هم به یکی از آن ها تبدیل شوید! سلاح های شیمیایی خطرناکی در یک پایگاه نظامی در خارج از شهر قرار داده شده بودند. حادثه اتفاق افتاد و منجر به نشتی این مواد شیمیایی شد، این مواد شیمیایی وارد آب آشامیدنی شد و پس از آن همه مردم به زامبی تبدیل شدند. حال شما هستید و عده ای از زامبی های گرسنه!