در گذشته قبیله های وحشی بسیاری با هم متحد می شدند تا یک تمدن بزرگ و قدرتمند تشکیل دهند. شما هم برای بقا و تشکیل یک امپراتوری بزرگ باید تمام تلاش خود را بکنید و در میان این جامعه وحشی برای بقای خود و مردم اقدامات لازم را انجام دهید. منابع طبیعی کمیاب شده اند و دیگر به آسانی نمی توان از آن ها استفاده کرد، آیا این امر موجب گسترش درگیری میان قبایل مختلف می شود؟ چه مدت می توانید از امپراتوری خود در مقابل دشمنان دفاع کنید؟

برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط بازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.