در یک اتاق تاریک صدای خش خش از زیر تخت به گوش می رسد و سایه هایی از پشت پنجره رد می شوند! چیزهای وحشتناکی به او نزدیک می شوند، آیا او به خواب رفته است و همه این ها کابوس است؟ فقط شما می توانید به این دختر کمک کنید تا از کابوس خود رهایی یابد. حال شما باید با تک تک این موجودات وحشتناک مبارزه نمایید و به دختر کمک کنید تا این کابوس را پشت سر بگذارد. سلاح ها و ابزار های بسیاری در اطراف شما می باشد اما باید زرنگ باشید و آن ها را شناسایی نمایید. برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط بازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.