آن شب احساس عجیبی شما را به خواب برد. شما ناگهان خود را در اتاقی دیگر می بینید، با کمی دقت متوجه می شوید که درون یک سرزمین عجیب جادویی می باشید. اکنون در تاریکی می باشید و بر روی نماد های هک شده بر گوشه شومینه قدیمی تمرکز کرده اید، چراغ را روشن می کنید، با احتیاط از جای خود بلند می شوید و در حال حرکت به سمت صدایی می باشید که شما را از خواب بیدار کرده است. خود را در میان خانه عموی خود می یابید، ناگهان احساس عجیبی می کنید. اتاق با آثار مکشوفه عجیبی پر شده است و نماد های عجیبی در سراسر اتاق به چشم می خورند. اکنون مقاله ای پیدا می کنید که در آن نیز نماد هایی وجود دارند. ناگهان متوجه می شوید که این نماد ها با یکدیگر مطابقت دارند. حال شما از طریق آن شومینه قدیمی به مکانی عجیب و جادویی سفر کرده اید. نفس عمیق بکشید شما در جهانی دیگر هستید! برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط بازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.