فرض کنید از سر کار سخت مثل مدرسه آمده اید و می خواهید با انجام کاری استراحت کنید. بعضی ها اقدام به خوردن غذا می کنند عده ای هم قهوه و خواب را ترجیه می دهند! ولی امروز نرم افزار ریلکسیشن را ما به شما پیشنهاد میکنیم تا از لحاظ روحی و روانی و حتی جسمی شما را آرام کند، زیرا امواج زیبای طبیعت و هر آهنگی به تمامی مولکول های آب آرامش می دهند. به همین دلیل برای پیدا کردن جسد مرده ها و رقص آب از این روش استفاده می کنند، و از آن جایی که بیشتر از هفتاد درصد بدن انسان نیز از آب تشکیل شده است حس آرامش به شما دست خواهد داد. برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط برنامه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.