حافظ از جمله از شاعران بلند آوازه ایرانی می باشد که از شهرت جهانی خاصی برخوردار می باشد. این شاعر دارای دیوان بزرگی می باشد که ما ایرانی ها با استفاده از آن دست به فال گیری می زنیم.

این دیوان دارای موارد زیر می باشد:

– فال و غزلیات

– رباعیات و قصاید

– مثنوی (الا ای آهوی وحشی …)

– قابلیت گرفتن فال با تکان دادن گوشی

– انتخاب اندازه قلم