بهینه ساز مصرف باتری One Touch Battery Saver v3.10.8856

Updated

اگر باتری گوشی شما ضعیف است و گوشی شما بیش از حد شارژ مصرف میکند نرم افزار One Touch Battery Saver  مشکل شما را برطرف خواهد کرد. این نرم افزار با کنترل کامل بر روی گوشی شما قسمت هایی از گوشی که مصرف زیادی داشته و کاربرد چندانی هم ندارند را غیر فعال میکند.  از موارد جالب دیگر این نرم افزار کاهش مصرف گوشی در حالت sleep است. در این حالت گوشی تمام موارد بی مصرف را غیر فعال میکند که تاثیر بسیاری در مصرف شارژ دارد.