جستجوی روح های اطراف شما با امواج الکترو مغناطیس در Sensor EMF Detector v3.10

 

با یک اشاره روی صفحه گوشی خود می توانید به جستجوی ارواح و انرژی های اطراف خود بپردازید و در یک صفحه رادار مانند مکان مجازی یا حدودی آن ها را بیابید.

البته هیچ ضمانتی در مورد کارکرد ۱۰۰% صحیح این نرم افزار از سوی شرکت سازنده داده نشده ولی کاربران زیادی صحت آن را تایید کردند!

شما هم می توانید برای یک بار آن را امتحان کنید.

حتی می توانید امواج را برای خودتون ذخیره کنید و یا به شکل یک گراف در بیاورید!

 

 

جستجوی روح های اطراف شما با امواج الکترو مغناطیس در Sensor EMF Detector v3.10

 

جستجوی روح های اطراف شما با امواج الکترو مغناطیس در Sensor EMF Detector v3.10