به مادام پیشگو کمک کنید تا از مرگ خود جلوگیری کند! مادام در دنیایی جادویی مرگ خود را دیده است، اکنون وظیفه شما است که دنیای جادویی او را بررسی نمایید و با جمع آوری سرنخ های مختلف از مرگ وی جلوگیری نمایید.

این زن پیشگو مرگ خود را پیش بینی کرده است!

این زن به عنوان یک پیشگو در گوی جادویی خود دیده است که در یک نیمه شب قرار است اتفاق بسیار بدی رخ دهد!

آیا میتوانید به مادام پیشگو کمک کنید این بدبختی را پشت سر بگذارد؟

در طول بازی باید از دیگران برای اطلاع از آن مکان پیشگویی شده در نیمه شب پرس جو کنید تا از اتفاقات بد جلوگیری نمایید.

دنیای جادویی و سرنوشت تیره او را کاوش کنید!

در این بازی با شخصیت های بسیاری برای تحقیق مواجه خواهید شد که هر کدام خصوصیات و رازهای خاص خود را دارند.

کشف اسرار پنهان درون گوی مادام!

در این بازی مظنون مورد نظر هرکسی ممکن است باشد. فقط یک کارآگاه با تجربه میتواند به این مورد رسیدگی نمایید.