در ۳۷۲ کیلومتری بالای زمین منظره ای خیره کننده وجود دارد اما هر کاری که انجام دهید زندگی در آنجا غیرممکن می باشد! در بازی گرانش طی یک تصمیم گیری اشتباه شما باید برای نجات دوست خود به فضا سفر کنید. این سفر با استفاده از یک لباس مخصوص که EVA نام دارد صورت میگیرد. حال شما در این بازی باید کنترل این لباس مخصوص را در جاذبه صفر بدست بگیرید. آیا مهارت کافی برای زنده ماندن در این محیط بی رحم را دارید؟