Brave Guardians یک بازی ۳ بعدی زیبا و جذاب می باشد که برای اندروید منتشر شده است. در این بازی باید یکی از ۴ قهرمان بازی که هر کدام قابلیت های خاص خود را دارند انتخاب نمایید و از شهر خود در مقابل شیاطین که قصد نابودی مردم را دارند دفاع نمایید. در این بازی دفاعی باید با ساختن برج و نیروهای خودی در مقابل دشمنان دفاع کنید و به مراحل بالاتر صعود نمایید.