اوقات شرعی با Athan time 1.3

 

Athan time 1.3 یک نرم افزار ایرانی تولید همراه همزبان ایرانیان است که اوقات شرعی روزانه را برای شما نمایش می دهد. این برنامه موقعیت شما را با استفاده از GPS و وایرلس می یابد و یا شما می توانید به صورت دستی موقعیتتان را تنظیم کنید. این برنامه اوقات شرعی تا سال ۱۴۶۸ شمسی را می تواند نمایش دهد.