برنامه ی خارق العاده ی زندگی نامه و فضائل و زیارت نامه ی امام علی (ع).
این برنامه همان طور که در ابتدا گفته شد شامل سه بخش است که هر کدام از این سه دارای زیر مجموعه ها ای هستند برای درک بیشتر به نوشته ی زیر دقت کنید.
.:زندگی نامه ی حضرت علی(ع):.
شهادت علی علیه السلام
جنگ نهروان
حکمیت و نتایج آن
معاویه کیست؟
جنگ صفین جمل
و…
.:فضائل حضرت علی:.
از سخنان آن حضرت
اصحاب
اولاد آن حضرت
سختی چند با اهل سنت
دو دلیل عقلی و اصولی
رد دلائل اهل سنت
احادیث نبوی
و…
.:زیارت نامه ها:.
ناد علی
زیارت در روز یکشنبه
مناجات نامه