دکتر استیون یک دانشمند باتجربه می باشد که در حال انجام آزمایشی بوده است که ناگهان این آزمایش خارج از کنترل وی شده و نتایج ناخوشایندی را به بار می آورد. به همین دلیل او وسایلی ساخت تا با آن بتوان تمامی حلزون ها را نابود کند قبل از اینکه آنها خانه دکتر استیون را آلوده کنند. بازی دارای ۷۵ مرحله چالش برانگیز می باشد که به تدریج سخت تر خواهند شد. برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط بازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.