به شهر خوش آمدید! شهری که در آن خشونت و اعمال شیطانی آزاد است، جایی که یک زن ناامید زندگی خود را برای پیدا کردن شوهرش به خطر انداخته است، شهری که در آن یک یتیم بدون هیچ دلیلی به خاک سپرده شده است! با حل پازل، جستجو برای سرنخ، بازدید از مکان های مختلف و پیدا کردن اشیاء پنهان برای رسیدن به هدف خود تلاش کنید.
شیاطین تمامی شهر را احاطه کرده اند. راز وحشتناکی این شهر را احاطه کرده است، اما دانیل تا زمانی که به این راز پی نبرد متوقف نخواهد شد. دانیل فردی است که حاضر است برای کشف این راز هر گوشه شهر از مکان های وحشتناک گرفته تا جایی که هیچ انسانی در آن زندگی نمی کند را کاوش نماید.
داستان ارواح ولگرد خانه عروسکی چیزی بیش از یک بازی می باشد.

ویژگی های بازی

– وجود ۱۲ فصل

– وجود ۴۱ مکان مختلف

– ۷ بازی کوچک نهفته در بازی

– ۲۱ صحنه مختلف از وسایل پنهان

– تصاویر وحشتناک