دانلود تمامی رام های RUU برای HTC One X Plus

 

تمامی رام های رسمی اندروید ۴٫۱٫۱ برای HTC One X Plus

رام ها را با توجه به شماره ساخت گوشی دانلود کنید .

One X + : 1.14.709.17Download

One X + : 1.17.707.1 – Download

One X + : 1.14.401.13 – Download

One X + : 1.14.401.16 – Download

One X + : 1.14.401.18 – Download

One X + : 1.16.401.6 – Download

One X + : 1.17.401.1 – Download

One X + : 1.14.206.13 – Download

One X + : 1.14.161.13 – Download