چه خواهید کرد اگر بتوانید یک قدرت جادویی را کنترل نمایید ؟ بعد از بیماری عمه ماتیلدا لیزا متوجه می شود که عمه او ماتیلدا یکی از حافظان جادو می باشد ! در حقیقت ماتیلدا عضو یک گروه فوق سری بوده که کنترل قدرت جادویی را بر عهده داشته اند . حال لیزا به دنبال جواب می گردد ، به غرب وحشی و نقاطی از چین سفر کنید و با حل پازل و معماهای مختلف راز این انجمن مخفی را پیدا کنید . بازی از داستان زیبای برخوردار می باشد . برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط برنامه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .