رام رسمی اندروید 4.1.2 برای Galaxy Note N7000

 رام رسمی اسرائیل  ۴٫۱٫۲  با بالاترین Changelist منتشر شده همزمان با انتشار جهانی