این والپیپر متحرک بسیار زیبا با لایو والپیپر های دیگر فرق های زیادی دارد . شما با این والپیپر متحرک می توانید به پس زمینه ی خود عمق بدهید .
یکی از تفاوت های عمده ی این لایو والپیپر عکس العمل آن نسبت به حرکات مختلف مانند تکان دادن گوشی و لمس کردن آن می باشد که حس بی نظیری برای شما فراهم کند . این لایو والپیپر دقیقا در iOS 7 قرار گرفته است .
این لایو والپیپر دارای تنظیمات مختلفی است که خودتان می توانید به سلیقه ی خود تنظیمشان کنید .
برای دانلود و تصاویر بیشتری از محیط والپیپر در ادامه مطلب با ما همراه باشید !