در این بازی فکری و زیبا شما باید مکان های مشخص شده در هر مرحله را تخریب کنید . این بازی نیاز به تمرکز بالایی دارد و باید بمب ها را با هدف گیری دقیق پرتاب کنید .
بازی دارای ۱۰۰ مرحله می باشد که شما می توانید از ۱ تا ۳ ستاره را دریافت کنید . بازی بمب های مختلفی دارد که هر کدام ویژگی مخصوصی دارد و در مراحل مختلف باید از بمب های مختلف استفاده کنید .
برای دانلود بازی و تصاویر بیشتری از محیط آن در ادامه مطلب با ما همراه باشید !