اژدها در راه بازگشت از شکار راه خود را گم کرده است ، اکنون فقط و فقط شما می توانید به او کمک کنید از میان سرزمین های دور افتاده و عجیب راه خود را پیدا کند و به خانه باز گردد . به اژدها کمک کنید از میان جنگل های انبوه ، تله ها و مکان های عجیب عبور کند و بدون کوچک ترین آسیب به خانه خود باز گردد . همچنین با گذشت مراحل می توانید با اژدها پرواز کنید و قدرت های بیشتری بدست آورید . برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط بازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید .